Ottobre

Raccolta del pomodoro - Il carrello trainato che affianca la macchina raccoglitrice, essendo sollevabile, una volta pieno viene a sua volta vuotato nel cassone dei tir a bordo campo.


Fümana

A sercar al Sol
è partì li rundanini,
à fat anca dli brini;
as véd li foji cascar,
e la fümana la taca a inguiar
tüt al paesagiu.
Caminand ad longa a ‘n vial,
a vègn avanti
i tronch ad li pianti
cmè figüri misteriosi
ch’a léva i bras al cél,
cumè in cuntémplasion,
in l’incertésa
ad na cundision
d’immubilità,
quasi ad vision
ad l’imménsità,
ch’invoia a ‘ndar püsè in là.
I pas felpà
cumè in sla luvata,
i ‘n romp mia al silénsiu
ch’a brasa la natüra,
divina scultüra,
e a par da séntar sunar
li ondi dal mar
increspà,
dal vént acarésà.
E po’ a s’a sc-iarìs
ma a svanìs
un mond incantà:
a resta sol la realtà.