Maggio

Mietitrebbiatura - Mietitrebbia in azione in un appezzamento di mais, anch’essa munita di cassone con coclea per lo svuotamento in altro mezzo che provvederà al trasporto fuori campo del prodotto di volta in volta accumulato.Al médar

Am torna incor ades davanti a i oc
al lücicar di sghét in muvimént
in mes a cla dastésa tüta d’or,
quand a s’andava a médar al furmént.
Al Sol as dastandéva generos
multiplicà in li gosi dal südor,
sü spali e schéni cürvi pr’al mastér:
fadiga banadéta pr’i maddor.
Quand as tacava a séntras un po’ strach
mesdì al sunava e l’éra un bel sunar,
parchè as considerava sacrusant,
santars’a taula n’ora e po’ punsar.
Par rinfrescar cal ciacarar giuios,
na fiasca d’aqua a l’ombra in un spurtin;
e par marénda tüti sot na nos:
sigola pan e na butiglia ‘d vin.
Al Sol ch’andava so ‘l paréva dir:
“Arvédras a dmatina brava gént”,
e ‘l cél che intant la ‘d cò ‘l dventava ros
l’éra par tüti un bel apuntamént.
Am par da séntr’incor l’udor ‘d ligam
parchè al mè mastér l’éra far l’och;
la sira andavm’a cà sémpar cuntént
però rüsnént cui pé furà dai sproch.