Giugno

Mietitrebbiatura - Mietitrebbiatura in appezzamento di sorgo con macchina provvista di semicingoli, che le consentono di lavorare anche in terreni cedevoli.


Al batar

As sentéva incor luntan
dal Landin al gran bacan,
ch’al tirava pian pianin,
al trebiatoi la presa e ‘l caratin.
Quand in cort l’éra rivada
tüta quanta la tacada,
i machinista is dava da far
par far prest a sistemar
sia la trébia livelada
cun la presa alineada
la davsin al cavaion,
sia par métar sü i singion.
Quand a gh’éra tüt a post
e la rasdora a far l’arost,
cun na grosa celerada
a tacava la südada.
Dü o tri cun i bras bon
i bütava sü i cuvon
e do doni cui curtlin
li servéva al paiarin;
cui barlón un altar pčr
purtava al loch in dal lucher.
Pr’i filfer i éra i pütlét
ch’as lidgava al cavalét,
e se un qual rampin ich fava
quel dli güci al scancarava.
Al Landin fort al stüsava
e ‘l trebiatoi al smergulava,
e al macacu indiferént
al ripetéva al so muvimént.
Sémpar dü o tri om a gh’éra
sol adét ala stadéra;
dü a far la butulera
e dü a purtar al gran in sl’era.
A mesdě cun na qual grada
a gh’éra fat la tavulada;
un qual pulastar bén rustě
tra i pü bei l’éra sarně,
e ‘l lambrüsch, quél ch’a stüsava,
tüt la ménsa al ralegrava.
E fni da batr’ad paia e gran,
a s’an sarés parlŕ n’altr’an.