Febbraio


Fienagione - Attrezzo trainato da trattore che muove sollevandolo il foraggio falciato, per agevolarne l’essiccazione.


La néf

Stamatìna è ‘ndà sü la fümana
ch’a gh’éra da püsè ad na smana,
ma ‘l Sol l’è restà un po’ lugà
e a sopia la tramuntana.
Al cél al s’è quasi piumbà,
sot sira al vént al s’è calmà
e anca al fréd al par un po’ calà.
Ormai a cumincia a far scür
e a s’impisa un lampion atach al mür,
e in al ciar ad la lüs li davsìn
as véd ch’a taca a ‘nvar pian pianìn.
L’auménta però dop un poch
e ogni tant a s’agh sonta di fioch
ch’i taca a imbiancar un qual broch.
A fioca l’è bianca l’è lséra
e l’è sofice sü na ringhiéra;
l’è rabiosa cun la turménta,
l’è giasada s’a gh’è la büféra.
A fioca a s’imbianca al giardìn,
a néva a s’imbianca anca ‘l pin,
l’è bianca la quacia li rasi
e la quacia anca la séf da spin.
L’è fréda cla séla li man,
tüt la quacia e la quacia anca ‘l pan;
a cambia culor la campagna
la s’imbianca cumè la muntagna;
un tapé bianch a dvénta la strada
e na querta l’è l’era salgada.
Al silénsiu al circonda la sira
e intant an gh’è pü gént ch’a gira;
as sént sol a baiar un qual can
e un trénu a pasar da luntan.
A fioca, la végn cla par lana
e dmatìna a gh’an sarà na spana;
a néva e an gh’è pü la fümana
ma s’è invià incora la tramuntana.