Dicembre

Vendemmia - Carro a tramoggia trainato da trattore che permette alla macchina di versare, di tanto in tanto, l’uva vendemmiata per poi portarla alla cantina.


Amvégninmént
(quasi cmč Felini)

Am végn in mént ch’a gh’éra na volta …
Quand li braghi li gh’éva la risvolta
anca la stopia la gnéva racolta.
Am végn in mént ch’a gh’éra na volta.
Quand d’invern’as magnava la gnoca,
la ponta ai pai l’as fava süla soca
e sota al corlu a gh’éra na broca.
Alora d’invern’as magnava la gnoca.
In tüti li foli a gh’éra un castel
ma intant a pé a s’andava al casel
e ogni tant as magnava al tusel;
perň in tüt li foli a gh’éra un castel.
Beli pütléti as santéva a cantar
quand a s’andava a dascartusar,
o dop al médar a spigular.
Ali pütléti ach piaséva a cantar.
As pudrés dir che na volta a gh’éra
Main cun la vaca cl’andava ala féra
e che la bügada l’as fava in primavéra;
quésti li robi che na volta a gh’éra.
E se andém indré incora un bel toch,
alor par al médar a s’andava a far l’och
e par Carneval a vonsar al sproch;
ma a gh’č da ‘ndar indré un bel toch.
As fava filň par tirar mesanot
e cun al pan as puciava al vincot;
quand a s’andava a spacar i lot
a fava prest a rivar mesanot.
A sarés facil anca a cuntinuar
parchč tanti robi ach sarés da cuntar;
alora a s’andava anca a sbrüscular,
e cun nustalgia as pudrés seguitar.
Na volta as parlava tüti in dialét,
ades l’č dvéntŕ al parlar di puvrét
e i fa fadiga a impararl’i pütlét;
a gh’éra na volta anca al dialét.
La val tant l’esperiénsa ad la gént
parchč ninsün č mai nŕ sa sapiént
a anca se ades a conta al presént,
al gh’ŕ valor al pasŕ ad la gént.